The Brighton renter is a monthly bulletin, produced by a group of renters who are sick of paying a huge proportion of our wages for poor quality, insecure housing. We’ve seen that when we get organised landlords and letting agents can’t ignore us. The only way out of the housing crisis is renters’ power.

The Brighton Renter to comiesięczny biuletyn wydawany przez grupę lokatorów, którzy mają dość wydawania dużej części swoich dochodów na nędzne i niepewne mieszkania. Wiemy, że gdy zorganizujemy się, właściciele i agenci nieruchomości nie bedą mogli nas ignorować. Jedynym rozwiązaniem kryzysu mieszkaniowego jest jedność lokatorów.